ФS08/Авторски права на българските автори

От Алманах "ФантАstika"
Направо към: навигация, търсене

© Писатели: Калин Ненов, Антон Фотев, Валентин Дилов, Александър Лютов, Ценка Бакърджиева, Григор Гачев, Мирослав Моравски, Манол Дончев, Николай Теллалов, Янчо Чолаков, Геновева Димова, Марияна Георгиева, Любомир П. Николов, Александър Карапанчев, Мартин Петков, Вал Тодоров, Анибал Радичев, Доротея Табакова, Александър Бурмов, Дилян Благов, Валентин Д. Иванов, Ангел Тодоров, Габриела Петрова, Георги Пенчев, Христо Манолов, Веселин Жилов, Тодор Ялъмов, Венециян Тодоров, Христо Граматиков.

© Илюстратори: Родни Матюз, Войтек Сюдмак, Калин Николов, Бъркли Шоу, Калина Атанасова, Ели Апостолова, Стефан Василев, Ертан Мусов, художници от клуб "Светлини сред сенките".

© Преводачи: Светла Йосифова, Злат Торн, Калин Ненов, Ангел Петров, Александър Василев, Иван Попов.


Всички права върху текстовете, илюстрациите и оформлението на този сайт са запазени, с изключение на предоставените от авторите права за този сайт. Условията и правата, при които се разпространява всяко от произведенията, са указани конкретно под заглавието и в края на произведението чрез текст или сигнатура. Повече за различните типове права прочетете тук.