ФS08/Екип

От Алманах "ФантАstika"
Направо към: навигация, търсене

© Атанас П. Славов – идея, съставителство и оформление, 2009

© Калин Ненов – редактор, 2009

© Родни Матюз, Войтек Сюдмак, Калин Николов, Бъркли Шоу, Калина Атанасова, Ели Апостолова, Стефан Василев, Ертан Мусов – илюстрации, 2009

© Фондация Човешката библиотека, 2009