Пет фобии, свързани с техниката

От Алманах "ФантАstika"
Направо към: навигация, търсене

Георги Орлов

Публикация от Списание Проблеми на културата 74/2017

Думата „фобия“ в обичайния език се свързва с традиционния страх от паяците, от височина или от полет. Но този вид страх може да бъде породен и от най-привични неща, които не будят страх у обикновените хора. В списъка на най-бързо разпространяваните страхове свое място отдавна са заели фобиите, свързани с техниката.

Разпространението на високите технологии става стремително, разрушавайки човешката представа за света, превръщайки го в цифров вид. На всичко отгоре в съответната медицинска класификация и до днес не се отбелязват конкретни страхове от този вид. Страховете на болните, които се обръщат за помощ във връзка с болести от високите технологии, се определят само като „особени“…

В научната книжнина има малко данни за фобиите и тревогите , основаващи се на страха от технологиите. Ето защо всичко, което би могло да се използва от Интернет това е събирането и опитът да се класифицират възникващите опасения по повод събитията, тъй или иначе свързани с технологиите Долу е представен списък на пет действителни които вероятно първи ще попаднат в в учебниците по съвременна психология.


1. Технофобия[редактиране]

Този вид фобия е обобщаващ вид страх пред техниката и е предшественик на всички други фобии от този род. Широкото си приложение този термин за пръв път е придобил в хода на промишлената революция. Днес той не е загубил своята популярност. Само прогресира като състояние на съзнанието. Описват го като „ирационален страх или безпокойство от последствията в приложението на техническите изобретения“

Хората, подхвърлени на този вид страх, се наричат „технофоби“. Причините за зараждането на безпокойство още в самото начало в разпространението му и днес са доста. Преди вик и половина хората са изпитвали тревога от безработицата, в следствие на замяната на труда им от машините, а също и от религиозния трепет пред неизвестното. В продължение на двадесети век човечеството се е убедило също така в разрушителната сила на технологиите, което също е увеличавало „технофобията“. Днес, към всички тези причини се е добавила и киноиндустрията, стараеща се да покаже поробването ни от машините на бъдещето.


2. Номофобия.[редактиране]

«Nomo» — това е съкращение от „не-мобилното“. Става дума за страха да останеш без мобилното устройство. Терминът е измислен през 2000 година. Точно по това време разпространението на високоскоростния интернет е в апогея си и всеки притежател на мобилното устройство е имал възможността практически повсеместно да е на постоянна връзка с целия списък от приятели в социалната мрежа. В този смисъл номофобията е обратната страна на ръста в комуникационните технологии - паниката или чувството на тревога заради загубата на връзка, изтощена батерия или нещо още по-лошо – изгубването на телефонното устройство.


3. Киберфобия[редактиране]

Тази разновидност на фобията е ирационалният страх от компютъра и пред каквото и да е взаимодействие с него. В някои случаи този страх смятат за частен случай на технофобията. Тъй или иначе, сред симптомите за него се сочи чувството на тревога или параноя, свързани с компютърната техника.


4. Телефонофобия[редактиране]

Тази разновидност се изразява в страха не непосредствено от самия телефон, а страхът да отговаряш или дори да възприемаш телефонния сигнал. Обикновеният диск на телефонния апарат може да накара хората да се чувстват наплашени, в някои случаи и да изпаднат в паника.


5. Селфифобия[редактиране]

С развитието и възможностите за фотографиране на себе си чрез камерата в мобилните телефони или така наричаните «selfies», стана популярен терминът «selfiephobia», описващ, както можем да се до- сетим, страха пред фотографирането на собственото си лице. Едно- значен отговор относно алгоритъма на този вид страх все още няма, но е той е налице сред част от хората.

Все пак, може да ни изглежда, че някои от изредените страхове или причините им са измислени, но в действителност те вече съществуват.


Със съкращения /Infox.ru 23.09.2014