Разрешения

Направо към: навигация, търсене

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

РазрешениеПрава
Основни права (basic)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Автоматично отбелязване на редакции като проверени (autopatrol)
 • Изчистване на складираното съдържание на страниците без показване на страница за потвърждение (purge)
 • Малките промени по дискусионните страници не предизвикват известието за ново съобщение (nominornewtalk)
 • Показване на отбелязаните като патрулирани последни промени (patrolmarks)
 • Пренебрегване на блокирания по IP blocks, автоматични блокирания и блокирани IP интервали (ipblock-exempt)
 • Редактиране на полузащитени страници (autoconfirmed)
 • Редактиране на страници защитени като „Позволено само за автоматично одобрени потребители“ (editsemiprotected)
 • Употреба на API за писане (writeapi)
 • Четене на страници (read)
Голям обем за редактиране (highvolume)
 • Използване на крайните предели в API заявките (apihighlimits)
 • Отбелязване на върнатите редакции като редакции на ботове (markbotedits)
 • Пренебрегване на всякакви ограничения (noratelimit)
 • Третиране като автоматизиран процес (bot)
Редактиране на съществуващи страници (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на страници (edit)
Редактиране на защитени страници (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Редактиране на страници защитени като „Позволено само за администратори“ (editprotected)
Редактиране на личния CSS/JavaScript (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на собствените потребителски CSS файлове (editmyusercss)
 • Редактиране на собствените потребителски JavaScript файлове (editmyuserjs)
 • Редактиране на страници (edit)
Редактиране на вашите потребителски настройки (editmyoptions)
 • Редактиране на собствените настройки (editmyoptions)
Редактиране на МедияУики пространството и потребителския CSS/JavaScript (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Редактиране на CSS файловете на други потребители (editusercss)
 • Редактиране на JS файловете на други потребители (edituserjs)
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)
 • Редактиране на страници (edit)
Създаване, редактиране и преместване на страници (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преместване на категорийни страници (move-categorypages)
 • Преместване на основни потребителски страници (move-rootuserpages)
 • Преместване на страници (move)
 • Преместване на страници и техните подстраници (move-subpages)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Създаване на дискусионни страници (createtalk)
 • Създаване на страници (които не са беседи) (createpage)
Качване на нови файлове (uploadfile)
 • Качване на файлове (upload)
 • Презаписване на съществуващ файл, качен от същия потребител (reupload-own)
Качване, заменяне и прехвърляне на файлове (uploadeditmovefile)
 • Без създаване на пренасочване от старото име при преместване на страница (suppressredirect)
 • Качване на файл от URL адрес (upload_by_url)
 • Качване на файлове (upload)
 • Предефиниране на едноименните файлове от общото мултимедийно хранилище с локални (reupload-shared)
 • Презаписване на съществуващ файл (reupload)
 • Презаписване на съществуващ файл, качен от същия потребител (reupload-own)
 • Преместване на файлове (movefile)
Патрулират промени страници (patrol)
 • Отбелязване на редакциите като проверени (patrol)
Връщане на промени по страници (rollback)
 • Бърза отмяна на промените, направени от последния потребител, редактирал дадена страница (rollback)
Блокиране и отблокиране на потребители (blockusers)
 • Блокиране на потребители да изпращат писма по е-поща (blockemail)
 • Спиране на достъпа до редактиране (block)
Преглед на изтрити файлове и страници (viewdeleted)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • Преглеждане на скритите дневници (suppressionlog)
Изтриване на страници, редакции и записи в дневника (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Възстановяване на страници (undelete)
 • Изтриване и възстановяване на отделни версии на страниците (deleterevision)
 • Изтриване и възстановяване на отделни записи в дневника (deletelogentry)
 • Изтриване на страници (delete)
 • Изтриване на страници с големи редакционни истории (bigdelete)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
Защита и премахване на защита на страници (protect)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Променяне на нивото на защита и редактиране на каскадно-защитените страници (protect)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Редактиране на страници защитени като „Позволено само за администратори“ (editprotected)
Преглед на списъка ви за наблюдение (viewmywatchlist)
 • Преглеждане на собствения списък за наблюдение (viewmywatchlist)
Редактиране на списъка ви за наблюдение (editmywatchlist)
 • Редактиране на собствения списък за наблюдение. Забележете, че някои действия все пак ще добавят страници, дори и без текущото право. (editmywatchlist)
Изпращане на имейл до други потребители (sendemail)
 • Изпращане на е-писма до другите потребители (sendemail)
Създаване на сметки (createaccount)
 • Създаване на нови потребителски сметки (createaccount)
Достъп до лична информация (privateinfo)
 • Преглеждане на собствените лични данни (например: адрес на електронната поща, истинско име) (viewmyprivateinfo)