ФS07/Translation copyright

От Алманах "ФантАstika"
Направо към: навигация, търсене

Two Hearts. © Peter S. Beagle, 2005


Scherzo with Tyrannosaur. © Michael Swanwick, 1999


В стране заходящего солнца. © Евгений Лукин, 1998


The Skills of Xanadu. © Theodore Sturgeon, 1956


Следующий день. © Анри Торосов, 1987


Net@Fandom.com. © Gregory Benford, 1996