Предговор

От Алманах "ФантАstika"
Направо към: навигация, търсене

Като действена черта на човечеството, културата навлиза и в извънземното поприще. Това нейно ново качество, бележи и проблемите, върху които е посветено нашето списание. Те все повече се очертават като проблеми и на надпланетарно човешко творчество, нов повод да кажем преди това няколко думи и за понятието „проблеми“ в името на списанието ни, нещо което в първия брой бе направено само обстоятелствено.

Проблемата, тази чуждоземна дума, сочи, най-общо казано, несъответствието между действителното и желаното (необходимото, нужното) състояние на нещата в личния или в обществения живот. Означава и случаите, когато равенството им е на лице, но има нужда от подържането на това състояние.

Представените в този брой статии са израз на намерението списанието да отразява и онези несъответствия между желано и действително, които произтичат или са обвързани с порива на съвременното човечество към извънземните простори на естеството.

Първите признаци на тази нова проблематика се появиха заедно с първия изкуствен спътник на земята, последван от хилядно множество действителни излази на човечеството в извънземния Космос. Мисловно, това навлизане на човешкото начало от земята в тази необятна пространствена шир достигна трудно осъзнавани граници. До изпращането на телескопите Хабъл, Кеплер и подобните им в околоземното пространство, отъждествявахме вселената само с нашата галактика - Млечния път. Оказа се, че в зрителното поле на тези телескопи се виждат и други галактики, първоначално много други, после хиляди, не след дълго милиарди, а неотдавна британски астрономи убедително заявяват, че в космоса вече са установени трилиони галактики.

Налице е вплитане на извънземното и в земното. Устройства около земята извън атмосферата участват като нещо обичайно във всекидневието и в общуването на милиони и милиарди хора по света. В космическите простори излезе и духовното творчество. Родопска песен лети заедно с творение на Бетовен извън слънчевата система и продължава да е земно наблюдавана макар, че вече е милиарди километри извън земята. Все повече и повече области от живота на човечеството се превръщат в частици от извънземното разширение на културата и на културното преобразяване или оползотворяване на естеството, за да се доближим до деня, в който и двете понятия - земно и извънземно, ще се слеят в едно мисловно цяло.

Така ще е и с проблемите в тях.

Проблем, който списанието ще се стреми да изяснява и разкрива пред читателите си е осъзнаването на цялостния излаз на човечеството от земната в извънземната шир. Проблемите тук вероятно не ще са по-малко и по-малко трудни за превъзмогване, отколкото това е било пред водните същества при излаза от водата и пригаждането им към сушата.

В този брой списанието сочи част от онези предчувствия за космическата деятелност, които съзираме и в научната фантастика. Статиите и другите авторски изяви в раздела Прозрения и проекции в бъдното, близко или по-далечно, са в същото време и повик за подобно сътрудничество от страна на учените и специалистите, отдали се на всеобщите усилия за превъзмогването на споменатия основен културен проблем на цялото човечество. Както и на непосредствено произтичащите от започналия прелом в живота на човечеството мисловни и житейски въжделения.


Редакционно